Conceptes-Arma a la guerra de la alimentació

La guerra conceptual en el món de l’alimentació entre la indústria i els petits productors (més agents afins) s’assembla, cada vegada més, a un cercle viciós. Mentre hi ha certes tendències de la indústria (anomeno…